חביבי יא נור אלעין / עמר דיאב

תמיד כיף ללמוד ערבית דרך שירים!🎵

 זו גם שיטה מעולה, כי כשמקשרים מילים חדשות לחוויה חושית (צלילים, טעמים, תמונות) אז זוכרים אותן באופן כמעט אוטומטי. 

בואו נוסיף כמה מילים קודם כל לאוצר המילים שלנו:

  • חַ’יַאל – דמיון
  • עַאשֶק – אוהב, משתוקק
  • כוּן / כַּוְן – יקום
  • סַחְר – קסם
  • כִּפַאיֶה – מספיק
  • נַוַّר (ע) יְנַוֶّר – האיר
  • נַאדַא (ע) יְנַאדִי – קרא (למישהו, למונית)
  • טַמַّן (ע) יְטַמֶّן – הרגיע
  • חִכַּאיֶה – סיפור


ועכשיו נקרא את המילים, ננסה להבין רק לפי התעתיק או הערבית ואז נבדוק את העברית – ובסוף נעשה פליי ונתחיל את החפלההה!

👯

תודה למורה המוכשר מתן סרי על התרגום!