פהים - בדיש אנאם

كلمات כַּלִמַאת - מילים

תמלול לערבית (תעתיק או כתב ערבי) ותרגום לעברית