גאים לתקשר בערבית!

לכבוד שַהֵר (א)לְפַחֵ’ר شهر الفخرחודש הגאווה בואו נלמד את כל המילים שקשורות לגאווה בערבית מדוברת! 
 • מִתְ’לִיִّין, מִתְ’לִיַّאת مثليّين مثليّات- הומואים, לסביות
 • מִתְ’לִי, מִתְלִיֵה مثلي مثليّة – הומו, לסבית
 • עַאבִּרִין, עַאבִּרַאת عابرين عابرات – טרנסגנדרים, טרנסגנדריות
 • עַאבֵּר, עַאבִּרֵה عابر عابرة – טרנסג׳נדר, טרנסג׳נדרית
 • מִזְדַוֵג.ת אִלְמֻיוּל (א)לְגִ’נְסִיֵّה مزدوج.ة الميول الجنسيّة ביסקסואל
 • מיוּל גִ’נסִיֵّה ميول جنسيّة נטיה מינית
 • הַוִיֵّה גַ’נְדַרִיֵّה هويّة جندريّة זהות מגדרית
 • מֻגְ’תַמַע (א)לְמִים مجتمع الميم קהילה להטבית
 • מַסִירֵת (א)לְפַחֵ’ר مسيرة الفخر מצעד הגאווה
 • שַהֵר (א)לְפַחֵ’ר شهر الفخرחודש הגאווה
 • לַאגִ’נְסִי / לַאגִ’נְסִיֵّה لاجنسي / لا جنسيّة א-מגדרי
 • אַצְחַאב (א)לְהַוִّיַّאת (א)לְעִ’יר נמַטִיֵّה أصحاب الهويّات الغير نمطيّة לא בינארי
 • גִ’נְדֵר جندر מגדר
 • גִ’נְס جنس מין
 • אִלְגִ’נְסַאנִיֵّה الجنسانيّة מיניות

ו - تنسوشתִנְסוּש - אל תשכחו...אהבה=אהבה!

דילוג לתוכן